Velkommen til trafikkskolen

 

Elevavtale og viktig informasjon:

 

Vi håper at opplæringstiden blir innholdsrik for deg. Hos Elvebyen trafikkskole AS jobber vi for en effektiv opplæring, slik at du som elev får mulighet til å gjennomgå nødvendig opplæring på kort tid. Før vi starter er det viktig at du setter deg inn i denne informasjonen:

 

Kjøretimer og kurs:

 

I de forskjellige førerkortklassene skal du igjennom flere obligatoriske kurs og timer. Varigheten på en undervisningstime er 45 minutter, og her er en oversikt over opplæringens obligatoriske kurs og timer. 

 

Trafikalt grunnkurs: Grunnkurs 10 x 45 min, førstehjelp 4 x 45 min, mørkedemo 3 x 45 min.

 

Klasse B: Trinnvurdering 2 x 45 min, sikkerhetskurs på øvingsbane 4 x 45 min, sikkerhetskurs på

vei 13 x 45 min.

 

Klasse A1: Obl. teori 3 x 45 min, obl. trinnvurdering 2 x 45 min, sikkerhetskurs på vei 5 x 45 min.

 

Klasse A2: Obl. teori 3 x 45 min, obl. trinnvurdering 2 x 45 min, kurs i presis kjøreteknikk (bane) 4 x

45 min, sikkerhetskurs på vei 5 x 45 min.

 

Klasse A: Obl. teori 3 x 45 min, obl. trinnvurdering 2 x 45 min, kurs i presis kjøreteknikk (bane) 4 x 45 min, sikkerhetskurs på vei 8 x 45 min.

 

Søknad om førerkort:

 

Søknad om førerkort sender du elektronisk via www.vegvesen.no. Dersom du bruker linser/briller må en bekreftelse fra optiker/lege (synsattest for førerprøven) leveres.

Alle elever må medbringe og evt. fremlegge gyldig legitimasjon før enhver form for teori og kjøring ved trafikkskole/Statens vegvesen og bevis for øvingskjøring dersom du er under 25 år.

 

Betaling:

 

Betaling skal skje før enhver form for kjøreopplæring. Dersom du kjøper en opplæringspakke, skal full innbetaling være dokumentert før oppstart av kjøreopplæring. Enten bank/kontant eller via inngått pakketilbud har normalt en gyldighetsdato på 1 år fra innbetalingsdato, dersom ikke annet er opplyst ved inngåelse av avtalen. Før du meldes opp til praktisk prøve ved trafikkstasjonen skal alle kjøretimer være innbetalt. Innbetalte rabatterte pakker refunderes ikke og kan ikke overføres til andre. Veiledende prisliste finner du på www.elvebyentrafikkskole.no eller på kjøreskolens kontor.

 

Baneleie og gebyrer:

 

Baneleie til NAF/annen øvingsbane og gebyrer til Statens vegvesen tilkommer.

 

Tabs elev:

 

Alle elever hos Elvebyen trafikkskole har full oversikt over egen opplæring via www.tabselev.no

 

Bestilling/avbestilling av timer og kurs:

 

Kjøretimer og kurs kan bestilles på vår hjemmeside eller direkte hos trafikklæreren din. Kjøper du en tjeneste som kjøretime, kurs, eller pakke presiseres det at det uansett vil være elevens ansvar å møte opp til avtalt time, eller avbestille i tråd med Elvebyen trafikkskole sine avbestillingsrutiner.  Alle vil få SMS-varsling dagen før avtalt time.

Elvebyen trafikkskole kan ikke ta ansvar for teknisk feil ved SMS-løsning, feil i mobilnett eller forhold som ligger utenfor Elvebyen trafikkskole AS sin kontroll.

Dersom det skulle oppstå noe som tilsier at du ikke kan ta den oppsatte kjøretimen, kurs eller mørkekjøringsdemo, er det veldig viktig at du sier ifra i god tid, senest kl.12 virkedagen før (fredag hvis oppsatt time mandag). Sikkerhetskurs på vei og sikkerhetskurs på øvingsbane må avbestilles senest 2 virkedager før grunnet avbestillingsfristen til NAF øvingsbane. Førerprøvens praktiske del må avbestilles senest 3 virkedager før grunnet reglementet til Statens Vegvesen. I motsatt fall blir vi nødt til å kreve betaling, da muligheten til å få besatt timen på så kort varsel med en annen elev er umulig. Dersom vi må avbestille, skjer dette også selvfølgelig – om mulig – i god tid.

 

Taushetsplikt:

 

Alle som arbeider ved trafikkskolen, har taushetsplikt. Dersom det er noe du føler behov for å snakke om, er du hjertelig velkommen til det. Det er også viktig at vi får en tilbakemelding fra deg dersom det er noe du mener kan ha betydning for din kjøreopplæring. For eks. dysleksi, allergi, etc.

 

Trafikkstasjonen:

 

Teoriprøven: «Drop in» system på trafikkstasjonen. Man. 09.00-13.00, Tirs - fre. 08.00-13.00. NB! Det kan være lokale variasjoner. Det er viktig at du møter opp i god tid da det skal betales gebyr for teoriprøven på kr. 680,-.

HUSK å ha med gyldig legitimasjon ved frammøte på trafikkstasjonen. Hvis ikke blir du avvist. Når teoriprøven er bestått må du gi beskjed til skolen om ditt resultat og gi fullmakt slik at du i samråd med din trafikklærer kan meldes opp til praktisk prøve når tiden er inne. All obligatorisk opplæring må være innmeldt senest tre dager før bestilling av praktisk prøve. Gebyrene for praktisk prøve er for tiden kr. 1180,- (B), kr 1200,- (A, A2 og A1). Bilde kr. 80,- og utstedelse av førerkort kr. 320,-.

 

 

 

 

Ved innbetaling av pakke og start av kjøretimer annses

ovenstående regler for Elvebyen trafikkskole AS som godtatt